ΔΕΗ ΥΚΩ 2017 vs 2018

Υπολογισμός ΥΚΩ 2018 σε σχέση με τις ΥΚΩ 2017 σε excel σε αυτό το link:

https://www.dropbox.com/s/7pgnocqpyselw60/YKW.xlsx?dl=0

Γράφημα 0-5000kWh, YKΩ 2017 vs 2018 σε αυτό το link. Εϊναι το ίδιο με την εικόνα σε αυτό το post.

https://www.dropbox.com/s/phf0dx33uesyr3a/YKW.pdf?dl=0

Οι ευνοούμενοι είναι αυτοί με κανονική κατανάλωση 1600-3000kWh γιατί από το 2012 ως το 2017 δεν υπήρχε κλιμακωτή χρέωση και ήταν εξωφρενικές οι χρεώσεις.

Για καταναλώσεις από 3000kWh και πάνω οι χρεώσεις είναι υπέρογκες γιατί αυξήθηκαν τρελά οι συντελεστές!

Επίσης μέχρι πέρυσι αυτοί που έιχαν μειωμένο/νυχτερινό τιμολόγιο είχαν ελάχιστη χρέωση, αλλά από φέτος την πάτησαν γιατί ακολουθούν τις ίδιες χρεώσεις με το κανονικό τιμολόγιο. Και πάλι ευνοούμενοι είναι (σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν μειωμένο τιμολόγιο) γιατί χωρίζεται η κατανάλωση τους σε δύο κλίμακες και δε φτάνουν γρήγορα στην ακριβή κλίμακα χρέωσης πάνω από τις 2000kWh.

Και οι κλίμακες

kWh 2012-17 κανονικό 2012-17 μειωμένο/ νυχτερινό
0-1600 0.00699 0.00889
1601-2000 0.01570 0.00889
2001-3000 0.03987 0.00889
3001- 0.04488 0.00889
kWh 2018 κανονικό 2018 μειωμένο/ νυχτερινό
0-1600 0.00690 0.00690
1601-2000 0.05000 0.05000
2001- 0.08500 0.08500
Advertisements

Icacls – administer NTFS permissions

Icacls

Displays or modifies discretionary access control lists (DACLs) on specified files, and applies stored DACLs to files in specified directories.

Syntax

icacls <FileName> [/grant[:r] <Sid>:<Perm>[...]] [/deny <Sid>:<Perm>[...]] [/remove[:g|:d]] <Sid>[...]] [/t] [/c] [/l] [/q] [/setintegritylevel <Level>:<Policy>[...]]
icacls <Directory> [/substitute <SidOld> <SidNew> [...]] [/restore <ACLfile> [/c] [/l] [/q]]
Parameter Description
<FileName> Specifies the file for which to display DACLs.
<Directory> Specifies the directory for which to display DACLs.
/t Performs the operation on all specified files in the current directory and its subdirectories.
/c Continues the operation despite any file errors. Error messages will still be displayed.
/l Performs the operation on a symbolic link versus its destination.
/q Suppresses success messages.

Example: icacls “c:\users\jshipp\*” /q /c /t /reset

Microsoft Technet link